Glossy magazine

Twente Zakenvrouwen is een opvallend glossy business vrouwen magazine met tientallen inspirerende portretten van toonaangevende zakenvrouwen in Twente. Verwoord in mooie interviews en in beeld gebracht door prachtige fotografie. In een oplage van circa achtduizend exemplaren is het magazine eind 2021 verspreid onder Twentse bedrijven met meer dan vijf werknemers en natuurlijk onder de deelnemende zakenvrouwen. Het magazine is bedoeld als bewaarexemplaar, naslagwerk en inspiratiebron.

Statement

Twentse Zakenvrouwen wordt verspreid naar alle bedrijven met meer dan 5 medewerkers op directie- en managementniveau in Twente en natuurlijk onder de deelnemende zakenvrouwen zelf. Het business vrouwen magazine is bedoeld als bewaarexemplaar, naslagwerk en bovenal als inspiratiebron voor andere zakenvrouwen. Met het magazine maken de deelnemende Twentse zakenvrouwen een statement.

Bewaarfunctie

Het magazine Twentse Zakenvrouwen heeft een signaalfunctie, simpelweg door de aandacht op de zakenvrouwen te vestigen. Het magazine, zo leert de ervaring, is een gewild leestafelexemplaar voor onder andere bedrijven, luxueuze restaurants en detailhandelszaken in Twente, mede vanwege de exclusieve uitvoering. Twentse Zakenvrouwen ligt daar doorgaans zelfs nog lang na verschijning.

Storytelling

Het magazine vervult de functie van een ‘showroom’ met de personal story’s en ervaringen. Zakenvrouwen worden dan ook in het magazine uitgelicht, als persoon met hun eigenschappen passie, professie, proud en hetgeen hen gelukkig maakt (pleasure).

Het magazine vervult als het ware de functie van een ‘showroom’ met personal story’s en ervaringen. Zakenvrouwen worden in het magazine uitgelicht, als ondernemer én persoon, met hun specifieke eigenschappen, passies, professie, trots en alles wat hun gelukkig maakt, pleasure dus.

De artikelen vertellen het verhaal van de zakenvrouw achter de onderneming. Als persoon en vooral als merk in een personal branding story. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: hoe begin je, waar sta je, waar loop je als vrouwelijke ondernemer tegenaan, ook als vrouw te midden van een zakenwereld waar mannen in de meerderheid zijn. Zakenvrouwen vertellen openhartig over zichzelf en de onderneming, waarbij vaak opvalt dat de naam van bedrijf van ondergeschikt belang is.

Professionele fotografie

Voor elke uitgave wordt gebruik gemaakt van professionele fotografie. Dus specialisten (liefst portretfotografen) die fotografie tot een bijzonder vak hebben verheven. Het zijn veelal freelance beroepsfotografen, die volgens een vooraf bepaald protocol de zakenvrouwen op de foto zetten.

Voor Twentse Zakenvrouwen wordt gebruik gemaakt van professionele fotografen, specialisten die fotografie tot een bijzonder vak hebben verheven. Deze beroepsfotografen fotograferen de zakenvrouwen volgens een vooraf bepaald protocol.

Fotografie vindt bij voorkeur in de eigen omgeving plaats, waar de zakenvrouwen als personen met al hun bijzondere eigenschappen en passies het beste tot hun recht komen. De persoonlijke voorkeur van de zakenvrouw is hier zeker van belang, maar een foto voor een bedrijfspand is geen optie.

De fotograaf neemt met de zakenvrouw tijdig contact op samen een toepasselijke omgeving voor de fotografie te bepalen.

Op locatie worden een aantal foto’s geschoten, waarvan er uiteindelijk 3 foto’s worden geselecteerd. Aan de hand van deze 3 foto’s bepaald de zakenvrouw, welke foto (een liggende en een staande) voor publicatie wordt gebruikt en uiteindelijk in de glossy wordt geplaatst.

Deskundige tekstschrijvers

Ook de tekstschrijvers zijn kundig, ervaren en hebben een grote staat van dienst. De tekstschrijvers krijgen de opdracht zoveel mogelijk de persoonlijke eigenschappen van de zakenvrouw te beschrijven, maar wel in combinatie met hun professie.

De tekstschrijvers vertalen de verkregen informatie zo optimaal mogelijk naar het gewenst format. Dat is vooraf bepaald, zodat elk personal branding-story op de beste wijze in het magazine wordt verwoord. In de verhalen wordt snel duidelijk voor welk bedrijf de zakenvrouw actief is, zonder het daarna veelvuldig te herhalen.