Praktijk voor Arbeidsmediation & HR

Ondersteuning / Advies

Anita van der Molen

Anita van der Molen is een mediator. Zij brengt het binnenste van de mens naar buiten met als doel beter te kunnen samenwerken en bovenal beter te kunnen samenleven. Zolang er mensen samenleven en werken zullen er conflicten blijven bestaan. Daar is zij van toegevoegde waarde.

Wij hebben Anita 7 vragen voorgelegd:

In hoeverre zijn je plannen uitgekomen?

Vanuit mijn werk in ons familiebedrijf heb ik ervaren hoe gemakkelijk conflicten op de werkvloer kunnen ontstaan, de redenen daarvoor, en hoe deze conflicten diep doorwerken in het persoonlijke leven van mensen, van medewerkers én werkgevers.
Dit heeft mij in 2018 gebracht tot het volgen van de opleiding tot mediator, met de specialisatie Arbeid.

Vorig jaar heb ik als MfN registermediator Arbeid een eigen praktijk opgericht, Praktijk Binnenstebuiten voor Arbeidsmediation en HR ondersteuning & advies.
Met een eigen praktijk kan ik vanuit mijn ervaring en visie vorm en uiting geven aan mijn passie voor de mens in de organisatie. Mensen weer met elkaar kunnen laten samenwerken, of mensen op goede wijze afscheid van elkaar laten nemen, mensen tot hun recht laten komen in hun werk of in hun bedrijf, wat ook doorwerkt in hun persoonlijke leven; daaraan te mogen werken geeft me energie en voldoening.

Voor mij waren het geen bewuste concrete plannen, maar meer ontwikkelingen en wensen die de afgelopen jaren in mij zijn gegroeid en waar ik tastbaar vorm aan heb gegeven.

Welk aspect, middel of advies heeft je het meeste voordeel gebracht?

De opleiding tot mediator heeft me inzicht gegeven in wat het effect is van ‘echt’ luisteren en de wijze van communiceren, vragen stellen, op het verloop van een gesprek. Open en zonder vooringenomenheid een gesprek in gaan, met onverdeelde aandacht luisteren zodat je hoort, beseft wat er wordt gezegd en daarop anticiperen; ik was er door verrast hoe anders gesprekken verlopen als ik dat toepas. Gesprekken die veel meer inhoud en diepte hebben, prettig zijn van sfeer, open, duidelijk en constructief. Het is een verrijking voor mijn werk, maar ook voor mij persoonlijk.

In hoeverre is je core business nog je core business, is er iets wezenlijks veranderd?

Mijn core business is veranderd. Van interne spil in ons familiebedrijf ben ik nu een eenpitter die als ‘buitenstaander’ tijdelijk bij een bedrijf betrokken is. Wat niet veranderd is, is het werken rondom ‘de mens in de organisatie’, vraagstukken rondom personeelsbeleid, functioneren, verzuim, ontslag, samenwerken en conflicthantering. Alleen doe ik dat nu niet als insider vanuit mijn werkgevers- en HR-pet, maar als outsider met de kennis en ervaring uit beide rollen.

Wat zou je nu anders doen, wanneer je weer opnieuw moest beginnen?

Als ik opnieuw zou moeten beginnen zou ik eerder mijn eigen weg kiezen in het vak dat dicht bij mijn hart ligt.

Wat ga je zeker niet meer doen, wanneer je uit ervaring spreekt?

Wat ik dus probeer niet meer te doen is vooringenomen en/of met gedeelde aandacht een gesprek in gaan. Ik probeer gesprekken open, zonder oordeel, zonder aannames en met aandacht luisterend te doen.

Wat zijn verder nog je ambities?

Ik wil mij verder ontwikkelen en bekwamen in mijn vak als arbeidsmediator en wil dat graag een eigen gezicht geven. Ook zou ik het werk van een arbeidsmediator graag meer bekendheid willen geven, laten zien wat het vak inhoudt. De familiemediator is bekend, maar wat doet een arbeidsmediator, en hoe kunnen bedrijven en organisaties deze inzetten.
Naast conflictbemiddeling (mediation), zou ik werkgevers vanuit mijn eigen werkgeverservaring willen ondersteunen bij beginnende conflicten in een team, tussen medewerkers onderling of tussen werkgever / leidinggevende en medewerker, bij vraagstukken rondom verzuim of personele aangelegenheden.
Daarbij is het begeleiden van werknemers bij moeilijke of lastige situaties op hun werk ook iets wat ik graag doe en wat ik verder zou willen uitbouwen.

Wat heeft het artikel TZV jou opgeleverd?

Het heeft mij een gezicht gegeven, want ik vervulde in ons familiebedrijf een interne functie en was voor de buitenwereld alleen zichtbaar als ‘de vrouw van’. Ik vond het mooi dat op deze wijze de mens en de werkzaamheden achter ‘de vrouw van’ zichtbaar werden gemaakt en de buitenwereld zo kennis kon maken met wat mij beweegt en inspireert.